Ghế massage giá rẻ khu vực Đông Bắc Bộ

Các dòng Ghế massage giá rẻghế mát xa toàn thân hiện nay chúng tôi đang phân phối tại Phú Thọ, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Giang, Quảng Ninh :

Ghế massage giá rẻ khu vực Đông Bắc Bộ

Ghế massage Fujikima

Fujikima Espace FJ-168 (Fujikima 168) [Fujikima B296]

Fujikima Star A389

Fujikima Sunlight FJ-A431

Fujikima Space Galaxy FJ-G579 (Fujikima G579)

Sport Fujikima FJ-606 Max (Fujikima 606Max) [Fujikima FJ-C808]

Fujikima Sky Pro FJ-A644

Start Fujikima L777

Fujikima FJ-B779 (Fujikima B779)

Fujikima FJ-909FX (Fujikima 909Fx)

Fujikima FJ-A1007 (Fujikima A1007)

Smart Fujikima FJ-1100 Pro (Fujikima 1100Pro) [Fujikima FJ-1100Glx]

Fujikima FJ-X1109 Max Galaxy (Fujikima X1109)

Ghế massage Taisodo

Taisodo Ts 500

Taisodo Ts 600

Taisodo Ts 650

Taisodo Ts 660

Taisodo Ts 700

Taisodo Ts 720

Taisodo Ts 750

Taisodo Ts 800

Taisodo Ts 900

Taisodo Ts 1000

Ghế massage Boss Luxury

Boss Luxury DMJ-180

Boss Luxury DMJ-196

Boss Luxury DMJ-197

Boss Luxury DMJ-198

Boss Luxury DMJ-220

Boss Luxury S-170 (Boss Luxury S170)

Boss Luxury S-200 (Boss Luxury S200)

Boss Luxury S-300 (Boss Luxury S300)

Boss Luxury S-400 (Boss Luxury S400)

Boss Luxury S-500 (Boss Luxury S500)

Boss Luxury S-550 (Boss Luxury S550)

Boss Luxury S-650 (Boss Luxury S650)

Boss Luxury S-700 (Boss Luxury S700)

Boss Luxury S-750 (Boss Luxury S750)

Ghế massage Itsu

Itsu Su-120 (Itsu 120)

Itsu Su-160 (Itsu 160)

Itsu Su-180 (Itsu 180)

Itsu Su-300 (Itsu 300)

Itsu Su-368 (Itsu 368)

Itsu Su-500 (Itsu 500)

Itsu Su-550 (Itsu 550)

Itsu Su-700 (Itsu 700)

Itsu Su-800 (Itsu 800)

Itsu SENSEI ESSENCE NEO

Fujikima – Taisodo – Boss Luxury – Itsu – LifeSport – Toyoky – Atochi – Sankito – Yamaguchi – Poongsan KLC Kingsport Okasa Xiaomi Drcare QueenCrown Fujiluxury Elip Fuji Family Kagawa Gintell Ogawa Toshiko Kenji Asama Oreni Kaitashi Osanno Akawa Azaki Bestech Washima Hakawa Okia Thomashamilton Boss Daikiosan Okusaki Luxsport Fujinawa Panasonic Kazuko Azado Posh Haruko Fujikashi Panworld Takasima Osim Yamato Jmg Funiko Tokuyo Royal Kyodo Luraco Perfect Buheung Fujicare Maxcare Abcsport Kakaku Edra Osaki Havinco National : Phú Thọ – Hà Giang – Tuyên Quang – Cao Bằng – Bắc Kạn – Thái Nguyên – Lạng Sơn – Bắc Giang – Quảng Ninh.

Ghế massage Fujikima – Taisodo – Boss Luxury – Itsu có thể giao hàng miễn phí trong ngày tại Phú Thọ các địa điểm :

thành phố Việt Trì

B
Bạch Hạc
Bến Gót
C
Chu Hóa
D
Dữu Lâu
G
Gia Cẩm
H
Hùng Lô
Hy Cương
K
Kim Đức
M
Minh Nông
Minh Phương (phường)
N
Nông Trang
P
Phượng Lâu
S
Sông Lô (xã)
T
Tân Dân, Việt Trì
Thanh Đình
Thanh Miếu
Thọ Sơn (phường)
Thụy Vân (xã)
Tiên Cát
Trưng Vương (xã)
V
Vân Cơ
Vân Phú

huyện Cẩm Khê

C
Cẩm Khê (thị trấn)
Cấp Dẫn
Chương Xá
Đ
Điêu Lương
Đồng Lương, Cẩm Khê
H
Hùng Việt, Cẩm Khê
Hương Lung
M
Minh Tân, Cẩm Khê
N
Ngô Xá
P
Phú Khê
Phú Lạc, Cẩm Khê
Phượng Vĩ
S
Sơn Tình
T
Tạ Xá
Tam Sơn, Cẩm Khê
Thụy Liễu
Tiên Lương
Tùng Khê (xã)
Tuy Lộc, Cẩm Khê
V
Văn Bán
Văn Khúc
X
Xương Thịnh
Y
Yên Dưỡng
Yên Tập

huyện Đoan Hùng

B
Bằng Doãn
Bằng Luân
C
Ca Đình
Chân Mộng
Chí Đám
Đ
Đoan Hùng (thị trấn)
H
Hợp Nhất
Hùng Long
Hùng Xuyên
M
Minh Lương, Đoan Hùng
Minh Phú, Đoan Hùng
Minh Tiến, Đoan Hùng
N
Ngọc Quan
P
Phú Lâm, Đoan Hùng
Phúc Lai
S
Sóc Đăng
T
Tây Cốc
Tiêu Sơn (xã)
V
Vân Du, Đoan Hùng
Vân Đồn (xã)
Vụ Quang
Y
Yên Kiện

huyện Hạ Hòa

Â
Ấm Hạ
B
Bằng Giã
Đ
Đại Phạm
Đan Thượng
G
Gia Điền
H
Hạ Hòa (thị trấn)
Hà Lương
Hiền Lương, Hạ Hòa
Hương Xạ
L
Lang Sơn
M
Minh Côi
Minh Hạc
P
Phương Viên, Hạ Hòa
T
Tứ Hiệp, Hạ Hòa
V
Văn Lang, Hạ Hòa
Vĩnh Chân
Vô Tranh, Hạ Hòa
X
Xuân Áng
Y
Yên Kỳ (xã)
Yên Luật

huyện Lâm Thao

B
Bản Nguyên
C
Cao Xá, Lâm Thao
H
Hùng Sơn, Lâm Thao
L
Lâm Thao (thị trấn)
P
Phùng Nguyên
S
Sơn Vi
T
Thạch Sơn, Lâm Thao
Tiên Kiên
Tứ Xã
V
Vĩnh Lại
X
Xuân Huy
Xuân Lũng

huyện Phù Ninh

A
An Đạo
B
Bảo Thanh
Bình Phú, Phù Ninh
G
Gia Thanh, Phù Ninh
H
Hạ Giáp
L
Lệ Mỹ
Liên Hoa, Phù Ninh
P
Phong Châu (thị trấn)
Phú Lộc, Phù Ninh
Phú Mỹ, Phù Ninh
Phú Nham
Phù Ninh (xã thuộc huyện Phù Ninh)
T
Tiên Du (xã)
Tiên Phú
Trạm Thản
Trị Quận
Trung Giáp

thị xã Phú Thọ

Â
Âu Cơ (phường)
H
Hà Lộc
Hà Thạch
Hùng Vương, thị xã Phú Thọ
P
Phong Châu (phường)
Phú Hộ
Phú Thọ (thị xã)
T
Thanh Minh, thị xã Phú Thọ
Thanh Vinh
V
Văn Lung

huyện Tam Nông

B
Bắc Sơn, Tam Nông (Phú Thọ)
D
Dân Quyền, Tam Nông (Phú Thọ)
Dị Nậu, Tam Nông (Phú Thọ)
H
Hiền Quan
Hưng Hóa (thị trấn)
Hương Nộn
L
Lam Sơn, Tam Nông (Phú Thọ)
Q
Quang Húc
T
Tề Lễ
Thanh Uyên
Thọ Văn
V
Vạn Xuân, Tam Nông (Phú Thọ)

huyện Tân Sơn

Đ
Đồng Sơn, Tân Sơn
K
Kiệt Sơn
Kim Thượng
L
Lai Đồng
Long Cốc
M
Minh Đài
Mỹ Thuận, Tân Sơn
T
Tam Thanh, Tân Sơn
Tân Phú, Tân Sơn
Tân Sơn (xã thuộc huyện Tân Sơn)
Thạch Kiệt
Thu Cúc (xã)
Thu Ngạc
V
Văn Luông
Vinh Tiền
X
Xuân Đài, Tân Sơn
Xuân Sơn, Tân Sơn

huyện Thanh Ba

C
Chí Tiên
Đ
Đại An, Thanh Ba
Đỗ Sơn
Đỗ Xuyên
Đông Lĩnh (xã)
Đông Thành, Thanh Ba
Đồng Xuân (xã)
H
Hanh Cù
Hoàng Cương (xã)
K
Khải Xuân
L
Lương Lỗ
M
Mạn Lạn
N
Ninh Dân
Q
Quảng Yên, Thanh Ba
S
Sơn Cương
T
Thanh Ba (thị trấn)
Thanh Hà, Thanh Ba
V
Vân Lĩnh
Võ Lao, Thanh Ba

huyện Thanh Sơn

C
Cự Đồng
Cự Thắng
Đ
Địch Quả
Đông Cửu
G
Giáp Lai
H
Hương Cần
K
Khả Cửu
L
Lương Nha
S
Sơn Hùng
T
Tân Lập, Thanh Sơn
Tân Minh, Thanh Sơn
Tất Thắng
Thạch Khoán
Thanh Sơn (thị trấn)
Thắng Sơn
Thục Luyện
Thượng Cửu
Tinh Nhuệ
V
Văn Miếu (xã)
Võ Miếu
Y
Yên Lãng, Thanh Sơn
Yên Lương, Thanh Sơn
Yên Sơn, Thanh Sơn

huyện Thanh Thủy

B
Bảo Yên (xã)
Đ
Đào Xá, Thanh Thủy
Đoan Hạ
Đồng Trung
H
Hoàng Xá
S
Sơn Thủy, Thanh Thủy
T
Tân Phương
Thạch Đồng, Thanh Thủy
Thanh Thủy (thị trấn)
Tu Vũ (xã)
X
Xuân Lộc, Thanh Thủy

huyện Yên Lập

Đ
Đồng Lạc, Yên Lập
Đồng Thịnh, Yên Lập
H
Hưng Long, Yên Lập
L
Lương Sơn, Yên Lập
M
Minh Hòa, Yên Lập
Mỹ Lung
Mỹ Lương, Yên Lập
N
Nga Hoàng (xã)
Ngọc Đồng
Ngọc Lập
P
Phúc Khánh, Yên Lập
T
Thượng Long, Yên Lập
Trung Sơn, Yên Lập
X
Xuân An, Yên Lập
Xuân Thủy, Yên Lập
Xuân Viên, Yên Lập
Y
Yên Lập (thị trấn)

Ghế mát xa Fujikima – Taisodo – Boss Luxury – Itsu có thể giao hàng miễn phí trong ngày tại Hà Giang các địa điểm :

thành phố Hà Giang

H
Hà Giang (thành phố)
M
Minh Khai, thành phố Hà Giang
N
Ngọc Đường
Ngọc Hà, thành phố Hà Giang
Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang
P
Phương Độ
Phương Thiện
Q
Quang Trung, thành phố Hà Giang
T
Trần Phú, thành phố Hà Giang

huyện Bắc Mê

B
Bắc Mê
Đ
Đường Âm
Đường Hồng
G
Giáp Trung
L
Lạc Nông
M
Minh Ngọc
Minh Sơn, Bắc Mê
P
Phiêng Luông, Bắc Mê
Phú Nam
T
Thượng Tân
Y
Yên Cường, Bắc Mê
Yên Định, Bắc Mê
Yên Phong, Bắc Mê
Yên Phú (thị trấn)

huyện Bắc Quang

B
Bắc Quang
Bằng Hành
Đ
Đồng Tâm, Bắc Quang
Đông Thành, Bắc Quang
Đồng Tiến, Bắc Quang
Đồng Yên
Đức Xuân, Bắc Quang
H
Hùng An, Bắc Quang
Hữu Sản, Bắc Quang
K
Kim Ngọc (xã)
L
Liên Hiệp, Bắc Quang
Q
Quang Minh, Bắc Quang
T
Tân Lập, Bắc Quang
Tân Quang, Bắc Quang
Tân Thành, Bắc Quang
Thượng Bình
Tiên Kiều
V
Việt Hồng, Bắc Quang
Việt Quang (thị trấn)
Việt Vinh
Vĩnh Hảo, Bắc Quang
Vĩnh Phúc, Bắc Quang
Vĩnh Tuy (thị trấn)
Vô Điếm

huyện Đồng Văn

Đ
Đồng Văn
Đồng Văn (thị trấn)
H
Hố Quáng Phìn
L
Lũng Cú
Lũng Phìn
Lũng Táo
Lũng Thầu
M
Ma Lé
P
Phố Bảng
Phố Cáo
Phố Là
S
Sà Phìn
Sảng Tủng
Sính Lủng
Sủng Là
Sủng Trái
T
Tả Lủng, Đồng Văn
Tả Phìn, Đồng Văn
Thài Phìn Tủng
V
Vần Chải

huyện Hoàng Su Phì

B
Bản Luốc
Bản Máy
Bản Nhùng
Bản Phùng
C
Chiến Phố
Đ
Đản Ván
H
Hồ Thầu, Hoàng Su Phì
N
Nam Sơn, Hoàng Su Phì
Nàng Đôn
Nậm Dịch
Nậm Khòa
Nậm Ty, Hoàng Su Phì
Ngàm Đăng Vài
P
Pố Lồ
Pờ Ly Ngài
S
Sán Xả Hồ
T
Tả Sử Choóng
Tân Tiến, Hoàng Su Phì
Thàng Tín
Thèn Chu Phìn
Thông Nguyên
Tụ Nhân
Túng Sán
V
Vinh Quang (thị trấn)

huyện Mèo Vạc

C
Cán Chu Phìn
G
Giàng Chu Phìn
K
Khâu Vai
L
Lũng Chinh
Lũng Pù
M
Mèo Vạc (thị trấn)
Mèo Vạc
N
Nậm Ban, Mèo Vạc
Niêm Sơn
Niêm Tòng
P
Pả Vi
Pải Lủng
S
Sơn Vĩ
Sủng Máng
Sủng Trà
T
Tả Lủng, Mèo Vạc
Tát Ngà
Thượng Phùng
X
Xín Cái

huyện Quản Bạ

B
Bát Đại Sơn
C
Cán Tỷ
Cao Mã Pờ
Đ
Đông Hà, Quản Bạ
L
Lùng Tám
N
Nghĩa Thuận, Quản Bạ
Q
Quản Bạ
Quản Bạ (xã)
Quyết Tiến, Quản Bạ
T
Tả Ván
Tam Sơn, Quản Bạ
Thái An (xã)
Thanh Vân, Quản Bạ
Tùng Vài

huyện Quang Bình

B
Bản Rịa
Bằng Lang
H
Hương Sơn, Quang Bình
N
Nà Khương
Q
Quang Bình
T
Tân Bắc (xã)
Tân Nam (xã)
Tân Trịnh (xã)
Tiên Nguyên
Tiên Yên (xã)
V
Vĩ Thượng
X
Xuân Giang, Quang Bình
Xuân Minh, Quang Bình
Y
Yên Bình, Quang Bình
Yên Hà
Yên Thành, Quang Bình

huyện Vị Xuyên

B
Bạch Ngọc
C
Cao Bồ
Đ
Đạo Đức (xã)
K
Kim Linh
Kim Thạch, Vị Xuyên
L
Lao Chải, Vị Xuyên
Linh Hồ
M
Minh Tân, Vị Xuyên
N
Ngọc Linh, Vị Xuyên
Ngọc Minh
Nông trường Việt Lâm (thị trấn)
P
Phong Quang
Phú Linh
Phương Tiến
Q
Quảng Ngần
T
Thanh Đức, Vị Xuyên
Thanh Thủy, Vị Xuyên
Thuận Hòa, Vị Xuyên
Thượng Sơn, Vị Xuyên
Trung Thành, Vị Xuyên
Tùng Bá
V
Vị Xuyên
Vị Xuyên (thị trấn)
Việt Lâm
X
Xín Chải

huyện Xín Mần

B
Bản Díu
Bản Ngò
C
Chế Là
Chí Cà
Cốc Pài
Cốc Rế
K
Khuôn Lùng
N
Nà Chì
Nàn Ma
Nàn Xỉn
Nấm Dẩn
P
Pà Vầy Sủ
Q
Quảng Nguyên (xã)
T
Tả Nhìu
Thèn Phàng
Thu Tà
Trung Thịnh
X
Xín Mần
Xín Mần (xã)

huyện Yên Minh

B
Bạch Đích
D
Du Già
Du Tiến
Đ
Đông Minh, Yên Minh
Đường Thượng
H
Hữu Vinh
L
Lao Và Chải
Lũng Hồ
M
Mậu Duệ
Mậu Long
N
Na Khê
Ngam La
Ngọc Long, Yên Minh
P
Phú Lũng
S
Sủng Cháng
Sủng Thài
T
Thắng Mố
Y
Yên Minh
Yên Minh (thị trấn)

Máy massage toàn thân Fujikima – Taisodo – Boss Luxury – Itsu có thể giao hàng miễn phí trong ngày tại Tuyên Quang các địa điểm :

thành phố Tuyên Quang

A
An Khang (xã)
An Tường (phường)
Đ
Đội Cấn, thành phố Tuyên Quang
H
Hưng Thành (phường)
K
Kim Phú
L
Lưỡng Vượng
M
Minh Xuân (phường)
Mỹ Lâm (phường)
N
Nông Tiến
P
Phan Thiết (phường)
T
Tân Hà (phường)
Tân Quang (phường)
Thái Long
Tràng Đà
Tuyên Quang (thành phố)
Y
Ỷ La

huyện Chiêm Hóa

B
Bình Nhân
Bình Phú, Chiêm Hóa
H
Hà Lang
Hòa An, Chiêm Hóa
Hòa Phú, Chiêm Hóa
Hùng Mỹ
K
Kiên Đài
Kim Bình, Chiêm Hóa
L
Linh Phú
M
Minh Quang, Chiêm Hóa
N
Ngọc Hội
Nhân Lý, Chiêm Hóa
P
Phú Bình, Chiêm Hóa
Phúc Sơn, Chiêm Hóa
Phúc Thịnh, Chiêm Hóa
T
Tân An, Chiêm Hóa
Tân Mỹ, Chiêm Hóa
Tân Thịnh, Chiêm Hóa
Tri Phú
Trung Hà, Chiêm Hóa
Trung Hòa, Chiêm Hóa
V
Vĩnh Lộc, Chiêm Hóa
Vinh Quang, Chiêm Hóa
X
Xuân Quang, Chiêm Hóa
Y
Yên Lập, Chiêm Hóa
Yên Nguyên

huyện Hàm Yên

B
Bạch Xa
Bằng Cốc
Bình Xa
Đ
Đức Ninh, Hàm Yên
H
Hùng Đức
M
Minh Dân
Minh Hương (xã)
Minh Khương
N
Nhân Mục
P
Phù Lưu, Hàm Yên
T
Tân Thành, Hàm Yên
Tân Yên (thị trấn)
Thái Hòa, Hàm Yên
Thái Sơn, Hàm Yên
Thành Long, Hàm Yên
Y
Yên Lâm, Hàm Yên
Yên Phú, Hàm Yên
Yên Thuận

huyện Lâm Bình

B
Bình An, Lâm Bình
H
Hồng Quang, Lâm Bình
K
Khuôn Hà
L
Lăng Can
P
Phúc Yên (xã)
T
Thổ Bình
Thượng Lâm, Lâm Bình
X
Xuân Lập, Lâm Bình

huyện Na Hang

C
Côn Lôn (xã)
Đ
Đà Vị
H
Hồng Thái, Na Hang
K
Khâu Tinh
N
Na Hang (thị trấn)
Năng Khả
S
Sinh Long
Sơn Phú, Na Hang
T
Thanh Tương
Thượng Giáp
Thượng Nông
Y
Yên Hoa

huyện Sơn Dương

B
Bình Yên, Sơn Dương
C
Cấp Tiến, Sơn Dương
Chi Thiết
Đ
Đại Phú
Đông Lợi
Đồng Quý
Đông Thọ, Sơn Dương
H
Hào Phú
Hồng Lạc, Sơn Dương
Hợp Hòa (xã)
Hợp Thành, Sơn Dương
K
Kháng Nhật
L
Lương Thiện
M
Minh Thanh
N
Ninh Lai
P
Phú Lương, Sơn Dương
Phúc Ứng
Q
Quyết Thắng, Sơn Dương
S
Sơn Dương
Sơn Dương (thị trấn)
Sơn Nam (xã)
T
Tam Đa, Sơn Dương
Tân Thanh, Sơn Dương
Tân Trào, Sơn Dương
Thiện Kế, Sơn Dương
Thương Ấm
Trung Yên
Trường Sinh
Tú Thịnh
V
Văn Phú, Sơn Dương
Vân Sơn, Sơn Dương
Vĩnh Lợi, Sơn Dương

huyện Yên Sơn

C
Chân Sơn
Chiêu Yên
Công Đa
Đ
Đạo Viện
Đội Bình, Yên Sơn
H
Hoàng Khai
Hùng Lợi
K
Kiến Thiết, Yên Sơn
Kim Quan, Yên Sơn
L
Lang Quán
Lực Hành
M
Mỹ Bằng
N
Nhữ Hán
Nhữ Khê
P
Phú Thịnh, Yên Sơn
Phúc Ninh, Yên Sơn
Q
Quý Quân, Yên Sơn
T
Tân Long, Yên Sơn
Tân Tiến, Yên Sơn
Thái Bình, Yên Sơn
Thắng Quân
Tiến Bộ
Trung Minh (xã)
Trung Môn
Trung Sơn, Yên Sơn
Trung Trực
Tứ Quận
X
Xuân Vân

Ghế massage giá rẻ Fujikima – Taisodo – Boss Luxury – Itsu có thể giao hàng miễn phí trong ngày tại Cao Bằng các địa điểm :

thành phố Cao Bằng

C
Cao Bằng (thành phố)
Chu Trinh
D
Duyệt Trung
Đ
Đề Thám, thành phố Cao Bằng
H
Hòa Chung
Hợp Giang (phường)
Hưng Đạo, thành phố Cao Bằng
N
Ngọc Xuân
S
Sông Bằng (phường)
Sông Hiến (phường)
T
Tân Giang, thành phố Cao Bằng
V
Vĩnh Quang, thành phố Cao Bằng

huyện Bảo Lạc

B
Bảo Lạc
Bảo Lạc (thị trấn)
Bảo Toàn
C
Cô Ba (xã)
Cốc Pàng
Đ
Đình Phùng, Bảo Lạc
H
Hồng An, Bảo Lạc
Hồng Trị
Huy Giáp
Hưng Đạo, Bảo Lạc
Hưng Thịnh, Bảo Lạc
K
Khánh Xuân, Bảo Lạc
Kim Cúc (xã)
P
Phan Thanh, Bảo Lạc
S
Sơn Lập, Bảo Lạc
Sơn Lộ
T
Thượng Hà, Bảo Lạc
X
Xuân Trường, Bảo Lạc

huyện Bảo Lâm

Đ
Đức Hạnh, Bảo Lâm (Cao Bằng)
L
Lý Bôn (xã)
M
Mông Ân, Bảo Lâm (Cao Bằng)
N
Nam Cao, Bảo Lâm (Cao Bằng)
Nam Quang
P
Pác Miầu
Q
Quảng Lâm, Bảo Lâm (Cao Bằng)
T
Thạch Lâm, Bảo Lâm (Cao Bằng)
Thái Học, Bảo Lâm (Cao Bằng)
Thái Sơn, Bảo Lâm (Cao Bằng)
V
Vĩnh Phong, Bảo Lâm (Cao Bằng)
Vĩnh Quang, Bảo Lâm (Cao Bằng)
Y
Yên Thổ

huyện Hạ Lang

A
An Lạc, Hạ Lang
C
Cô Ngân
Đ
Đồng Loan
Đức Quang
H
Hạ Lang
K
Kim Loan
L
Lý Quốc
M
Minh Long, Hạ Lang
Q
Quang Long
T
Thanh Nhật
Thắng Lợi, Hạ Lang
Thị Hoa
Thống Nhất, Hạ Lang
V
Vinh Quý

huyện Hà Quảng

C
Cải Viên
Cần Nông
Cần Yên
Đ
Đa Thông
H
Hà Quảng
Hồng Sỹ
L
Lũng Nặm
Lương Can
Lương Thông
M
Mã Ba
N
Ngọc Đào
Ngọc Động, Hà Quảng
Nội Thôn
Q
Quý Quân, Hà Quảng
S
Sóc Hà
T
Thanh Long, Hà Quảng
Thông Nông
Thượng Thôn
Tổng Cọt
Trường Hà
X
Xuân Hòa (thị trấn)
Y
Yên Sơn, Hà Quảng

huyện Hòa An

B
Bạch Đằng, Hòa An
Bình Dương, Hòa An
D
Dân Chủ, Hòa An
Đ
Đại Tiến
Đức Long, Hòa An
H
Hòa An
Hoàng Tung
Hồng Nam, Hòa An
Hồng Việt, Hòa An
L
Lê Chung
N
Nam Tuấn
Ngũ Lão, Hòa An
Nguyễn Huệ, Hòa An
Nước Hai
Q
Quang Trung, Hòa An
T
Trương Lương (xã)

huyện Nguyên Bình

C
Ca Thành
H
Hoa Thám, Nguyên Bình
Hưng Đạo, Nguyên Bình
M
Mai Long
Minh Tâm, Nguyên Bình
N
Nguyên Bình
Nguyên Bình (thị trấn)
P
Phan Thanh, Nguyên Bình
Q
Quang Thành, Nguyên Bình
T
Tam Kim
Thành Công, Nguyên Bình
Thể Dục
Thịnh Vượng
Tĩnh Túc
Triệu Nguyên, Nguyên Bình
V
Vũ Minh, Nguyên Bình
Vũ Nông
Y
Yên Lạc, Nguyên Bình

huyện Quảng Hòa

B
Bế Văn Đàn (xã)
C
Cách Linh
Cai Bộ
Chí Thảo
Đ
Đại Sơn, Quảng Hòa
Độc Lập, Quảng Hòa
H
Hạnh Phúc (xã)
Hòa Thuận (thị trấn)
Hồng Quang, Quảng Hòa
M
Mỹ Hưng, Quảng Hòa
N
Ngọc Động, Quảng Hòa
P
Phi Hải
Phúc Sen
Q
Quảng Hòa
Quảng Hưng, Quảng Hòa
Quảng Uyên
Quốc Toản
T
Tà Lùng
Tiên Thành
Tự Do, Quảng Hòa

huyện Thạch An

C
Canh Tân, Thạch An
Đ
Đông Khê (thị trấn)
Đức Long, Thạch An
Đức Thông
Đức Xuân, Thạch An
K
Kim Đồng, Thạch An
L
Lê Lai (xã)
Lê Lợi, Thạch An
M
Minh Khai, Thạch An
Q
Quang Trọng
T
Thạch An
Thái Cường
Thụy Hùng, Thạch An
Trọng Con
V
Vân Trình

huyện Trùng Khánh

C
Cao Chương
Cao Thăng
Chí Viễn
Đ
Đàm Thủy
Đình Phong
Đoài Dương
Đức Hồng
K
Khâm Thành
L
Lăng Hiếu
N
Ngọc Côn
Ngọc Khê (xã)
P
Phong Châu, Trùng Khánh
Phong Nặm
Q
Quang Hán
Quang Trung, Trùng Khánh
Quang Vinh, Trùng Khánh
T
Trà Lĩnh
Tri Phương, Trùng Khánh
Trùng Khánh (huyện)
Trùng Khánh (thị trấn)
Trung Phúc
X
Xuân Nội

Ghế massage toàn thân Fujikima – Taisodo – Boss Luxury – Itsu có thể giao hàng miễn phí trong ngày tại Bắc Kạn các địa điểm :

thành phố Bắc Kạn

B
Bắc Kạn (thành phố)
D
Dương Quang, thành phố Bắc Kạn
Đ
Đức Xuân (phường)
H
Huyền Tụng
N
Nguyễn Thị Minh Khai (phường)
Nông Thượng
P
Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn
S
Sông Cầu (phường)
X
Xuất Hóa (phường)

huyện Ba Bể

B
Ba Bể (huyện)
Bành Trạch
C
Cao Thượng (xã)
Chợ Rã
Chu Hương
Đ
Địa Linh
Đồng Phúc, Ba Bể
H
Hà Hiệu
Hoàng Trĩ
K
Khang Ninh
M
Mỹ Phương
N
Nam Mẫu
P
Phúc Lộc
Q
Quảng Khê, Ba Bể
T
Thượng Giáo
Y
Yến Dương

huyện Bạch Thông

B
Bạch Thông
C
Cao Sơn, Bạch Thông
Cẩm Giàng (xã)
D
Dương Phong
Đ
Đôn Phong
L
Lục Bình
M
Mỹ Thanh
N
Nguyên Phúc
P
Phủ Thông
Q
Quang Thuận
Quân Hà
S
Sỹ Bình
T
Tân Tú
V
Vi Hương
Vũ Muộn

huyện Chợ Đồn

B
Bản Thi
Bằng Lãng
Bằng Lũng
Bằng Phúc
Bình Trung, Chợ Đồn
C
Chợ Đồn
Đ
Đại Sảo
Đồng Lạc, Chợ Đồn
Đồng Thắng, Chợ Đồn
L
Lương Bằng (xã)
N
Nam Cường, Chợ Đồn
Nghĩa Tá
Ngọc Phái
P
Phương Viên, Chợ Đồn
Q
Quảng Bạch
T
Tân Lập, Chợ Đồn
X
Xuân Lạc
Y
Yên Mỹ, Chợ Đồn
Yên Phong, Chợ Đồn
Yên Thịnh, Chợ Đồn
Yên Thượng

huyện Chợ Mới

B
Bình Văn
C
Cao Kỳ
Chợ Mới, Bắc Kạn
Đ
Đồng Tâm (thị trấn)
H
Hòa Mục
M
Mai Lạp
N
Như Cố
Nông Hạ
Q
Quảng Chu
T
Tân Sơn, Chợ Mới (Bắc Kạn)
Thanh Mai, Chợ Mới (Bắc Kạn)
Thanh Thịnh, Chợ Mới (Bắc Kạn)
Thanh Vận
Y
Yên Cư
Yên Hân

huyện Na Rì

C
Côn Minh (xã)
Cư Lễ
Cường Lợi, Na Rì
D
Dương Sơn
Đ
Đổng Xá
K
Kim Hỷ
Kim Lư
L
Liêm Thủy
Lương Thượng
N
Na Rì
Q
Quang Phong, Na Rì
S
Sơn Thành, Na Rì
T
Trần Phú, Na Rì
V
Văn Lang, Na Rì
Văn Minh
Văn Vũ
X
Xuân Dương, Na Rì
Y
Yến Lạc

huyện Ngân Sơn

B
Bằng Vân
C
Cốc Đán
Đ
Đức Vân
H
Hiệp Lực, Ngân Sơn
N
Nà Phặc
Ngân Sơn
T
Thuần Mang
Thượng Ân
Thượng Quan
Trung Hòa, Ngân Sơn
V
Vân Tùng

huyện Pác Nặm

A
An Thắng, Pác Nặm
B
Bằng Thành
Bộc Bố
C
Cao Tân
Cổ Linh
Công Bằng
G
Giáo Hiệu
N
Nghiên Loan
Nhạn Môn
P
Pác Nặm
X
Xuân La (xã)

Ghế massage thanh lý Fujikima – Taisodo – Boss Luxury – Itsu có thể giao hàng miễn phí trong ngày tại Thái Nguyên các địa điểm :

thành phố Thái Nguyên

C
Cam Giá
Cao Ngạn
Chùa Hang (phường)
Đ
Đồng Bẩm
Đồng Liên
Đồng Quang (phường)
G
Gia Sàng
H
Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên
Huống Thượng
Hương Sơn (phường)
L
Linh Sơn (xã)
P
Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên
Phú Xá (phường)
Phúc Hà
Phúc Trìu
Phúc Xuân
Q
Quan Triều
Quang Trung, thành phố Thái Nguyên
Quang Vinh, thành phố Thái Nguyên
Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên
S
Sơn Cẩm
T
Tân Cương (xã)
Tân Lập, thành phố Thái Nguyên
Tân Long, thành phố Thái Nguyên
Tân Thành, thành phố Thái Nguyên
Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên
Thái Nguyên (thành phố)
Thịnh Đán
Thịnh Đức
Tích Lương
Trung Thành (phường)
Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên
Túc Duyên

thành phố Sông Công

B
Bá Xuyên
Bách Quang
Bình Sơn, Sông Công
C
Cải Đan
Châu Sơn, Sông Công
L
Lương Sơn (phường)
M
Mỏ Chè
P
Phố Cò
S
Sông Công (thành phố)
T
Tân Quang, Sông Công
Thắng Lợi, Sông Công

huyện Đại Từ

A
An Khánh, Đại Từ
B
Bản Ngoại
Bình Thuận, Đại Từ
C
Cát Nê
Cù Vân
Đ
Đại Từ
Đức Lương
H
Hà Thượng
Hoàng Nông
Hùng Sơn, Đại Từ
K
Khôi Kỳ
Ký Phú
L
La Bằng
Lục Ba
M
Minh Tiến, Đại Từ
Mỹ Yên, Đại Từ
N
Na Mao
P
Phú Cường, Đại Từ
Phú Lạc, Đại Từ
Phú Thịnh, Đại Từ
Phú Xuyên (xã)
Phục Linh
Phúc Lương
Q
Quân Chu (thị trấn)
Quân Chu (xã)
T
Tân Linh
Tân Thái (xã)
Tiên Hội
V
Vạn Thọ, Đại Từ
Văn Yên (xã)
Y
Yên Lãng, Đại Từ

huyện Định Hóa

B
Bảo Cường
Bảo Linh
Bình Thành, Định Hóa
Bình Yên, Định Hóa
Bộc Nhiêu
C
Chợ Chu
Đ
Điềm Mặc
Định Biên (xã)
Định Hóa
Đồng Thịnh, Định Hóa
K
Kim Phượng (xã)
L
Lam Vỹ
Linh Thông
P
Phú Đình
Phú Tiến
Phúc Chu
Phượng Tiến
Q
Quy Kỳ
S
Sơn Phú, Định Hóa
T
Tân Dương, Định Hóa
Tân Thịnh, Định Hóa
Thanh Định
Trung Hội
Trung Lương, Định Hóa

huyện Đồng Hỷ

C
Cây Thị
Đ
Đồng Hỷ
H
Hòa Bình, Đồng Hỷ
Hóa Thượng
Hóa Trung
Hợp Tiến, Đồng Hỷ
K
Khe Mo
M
Minh Lập, Đồng Hỷ
N
Nam Hòa (xã)
Q
Quang Sơn, Đồng Hỷ
S
Sông Cầu (thị trấn)
T
Tân Long, Đồng Hỷ
Tân Lợi, Đồng Hỷ
Trại Cau (thị trấn)
V
Văn Hán
Văn Lăng

thị xã Phổ Yên

B
Ba Hàng
Bãi Bông
Bắc Sơn, Phổ Yên
Đ
Đắc Sơn
Đông Cao
Đồng Tiến, Phổ Yên
H
Hồng Tiến, Phổ Yên
M
Minh Đức, Phổ Yên
N
Nam Tiến, Phổ Yên
P
Phổ Yên
Phúc Tân (xã)
Phúc Thuận
T
Tân Hương, Phổ Yên
Tân Phú, Phổ Yên
Thành Công, Phổ Yên
Thuận Thành, Phổ Yên
Tiên Phong, Phổ Yên
Trung Thành, Phổ Yên
V
Vạn Phái

huyện Phú Bình

B
Bàn Đạt
Bảo Lý
D
Dương Thành (xã)
Đ
Đào Xá, Phú Bình
Điềm Thụy
H
Hà Châu, Phú Bình
Hương Sơn (thị trấn)
K
Kha Sơn
L
Lương Phú, Phú Bình
N
Nga My, Phú Bình
Nhã Lộng
T
Tân Đức, Phú Bình
Tân Hòa, Phú Bình
Tân Khánh, Phú Bình
Tân Kim
Tân Thành, Phú Bình
Thanh Ninh
Thượng Đình (xã)
U
Úc Kỳ
X
Xuân Phương, Phú Bình

huyện Phú Lương

C
Cổ Lũng, Phú Lương
Đ
Động Đạt
Đu (thị trấn)
G
Giang Tiên
H
Hợp Thành, Phú Lương
Ô
Ôn Lương
P
Phấn Mễ
Phú Đô (xã)
Phủ Lý (xã)
T
Tức Tranh
V
Vô Tranh, Phú Lương
Y
Yên Đổ
Yên Lạc, Phú Lương
Yên Ninh, Phú Lương
Yên Trạch, Phú Lương

huyện Võ Nhai

B
Bình Long, Võ Nhai
C
Cúc Đường
D
Dân Tiến, Võ Nhai
Đ
Đình Cả
L
La Hiên
Lâu Thượng
Liên Minh, Võ Nhai
N
Nghinh Tường
P
Phú Thượng, Võ Nhai
Phương Giao
S
Sảng Mộc
T
Thần Sa
Thượng Nung
Tràng Xá
V
Võ Nhai
Vũ Chấn

Ghế mát xa toàn thân Fujikima – Taisodo – Boss Luxury – Itsu có thể giao hàng miễn phí trong ngày tại Lạng Sơn các địa điểm :

thành phố Lạng Sơn

C
Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn
Đ
Đông Kinh (phường)
H
Hoàng Đồng
Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn
L
Lạng Sơn (thành phố)
M
Mai Pha
Q
Quảng Lạc, thành phố Lạng Sơn
T
Tam Thanh (phường)
V
Vĩnh Trại

huyện Bắc Sơn

B
Bắc Quỳnh
Bắc Sơn
Bắc Sơn (thị trấn)
C
Chiến Thắng, Bắc Sơn
Chiêu Vũ
Đ
Đồng Ý
H
Hưng Vũ
L
Long Đống
N
Nhất Hòa
Nhất Tiến
T
Tân Hương, Bắc Sơn
Tân Lập, Bắc Sơn
Tân Thành, Bắc Sơn
Tân Tri
Trấn Yên (xã)
V
Vạn Thủy
Vũ Lăng, Bắc Sơn
Vũ Lễ, Bắc Sơn
Vũ Sơn, Bắc Sơn

huyện Bình Gia

B
Bình Gia
Bình Gia (thị trấn)
Bình La
H
Hòa Bình, Bình Gia
Hoa Thám, Bình Gia
Hoàng Văn Thụ, Bình Gia
Hồng Phong, Bình Gia
Hồng Thái, Bình Gia
Hưng Đạo, Bình Gia
M
Minh Khai, Bình Gia
Mông Ân, Bình Gia
Q
Quang Trung, Bình Gia
Quý Hòa, Bình Gia
T
Tân Hòa, Bình Gia
Tân Văn, Bình Gia
Thiện Hòa
Thiện Long
Thiện Thuật
V
Vĩnh Yên, Bình Gia
Y
Yên Lỗ

huyện Cao Lộc

B
Bảo Lâm (xã)
Bình Trung, Cao Lộc
C
Cao Lâu
Cao Lộc
Cao Lộc (thị trấn)
Công Sơn
Đ
Đồng Đăng
G
Gia Cát (xã)
H
Hải Yến, Cao Lộc
Hòa Cư
Hồng Phong, Cao Lộc
Hợp Thành, Cao Lộc
L
Lộc Yên, Cao Lộc
M
Mẫu Sơn, Cao Lộc
P
Phú Xá (xã)
T
Tân Liên, Cao Lộc
Tân Thành, Cao Lộc
Thạch Đạn
Thanh Lòa
Thụy Hùng, Cao Lộc
X
Xuân Long, Cao Lộc
Xuất Lễ
Y
Yên Trạch, Cao Lộc

huyện Chi Lăng

B
Bắc Thủy
Bằng Hữu
Bằng Mạc
C
Chi Lăng
Chi Lăng (thị trấn thuộc huyện Chi Lăng)
Chi Lăng (xã thuộc huyện Chi Lăng)
Chiến Thắng, Chi Lăng
Đ
Đồng Mỏ
G
Gia Lộc (xã)
H
Hòa Bình, Chi Lăng
Hữu Kiên
L
Lâm Sơn, Chi Lăng
Liên Sơn, Chi Lăng
M
Mai Sao
N
Nhân Lý, Chi Lăng
Q
Quan Sơn (xã)
T
Thượng Cường
V
Vạn Linh
Vân An, Chi Lăng
Vân Thủy
Y
Y Tịch (xã)

huyện Đình Lập

B
Bắc Lãng
Bắc Xa
Bính Xá
C
Châu Sơn, Đình Lập
Cường Lợi, Đình Lập
Đ
Đình Lập
Đình Lập (thị trấn)
Đình Lập (xã)
Đồng Thắng, Đình Lập
K
Kiên Mộc
L
Lâm Ca
N
Nông trường Thái Bình (thị trấn)
T
Thái Bình, Đình Lập

huyện Hữu Lũng

C
Cai Kinh (xã)
Đ
Đồng Tân, Hữu Lũng
Đồng Tiến, Hữu Lũng
H
Hòa Bình, Hữu Lũng
Hòa Lạc, Hữu Lũng
Hòa Sơn, Hữu Lũng
Hòa Thắng, Hữu Lũng
Hồ Sơn, Hữu Lũng
Hữu Liên
Hữu Lũng
Hữu Lũng (thị trấn)
M
Minh Hòa, Hữu Lũng
Minh Sơn, Hữu Lũng
Minh Tiến, Hữu Lũng
N
Nhật Tiến (xã)
Q
Quyết Thắng, Hữu Lũng
S
Sơn Hà, Hữu Lũng
T
Tân Thành, Hữu Lũng
Thanh Sơn, Hữu Lũng
Thiện Tân, Hữu Lũng
V
Vân Nham (xã)
Y
Yên Bình, Hữu Lũng
Yên Sơn, Hữu Lũng
Yên Thịnh, Hữu Lũng
Yên Vượng

huyện Lộc Bình

A
Ái Quốc (xã)
Đ
Đồng Bục
Đông Quan, Lộc Bình
H
Hữu Khánh
Hữu Lân
K
Khánh Xuân, Lộc Bình
Khuất Xá
L
Lộc Bình
Lộc Bình (thị trấn)
Lợi Bác
M
Mẫu Sơn, Lộc Bình
Minh Hiệp
N
Na Dương
Nam Quan (xã)
S
Sàn Viên
T
Tam Gia
Thống Nhất, Lộc Bình
Tĩnh Bắc
Tú Đoạn
Tú Mịch
X
Xuân Dương, Lộc Bình
Y
Yên Khoái

huyện Tràng Định

C
Cao Minh, Tràng Định
Chi Lăng, Tràng Định
Chí Minh, Tràng Định
Đ
Đại Đồng, Tràng Định
Đào Viên, Tràng Định
Đề Thám (xã)
Đoàn Kết, Tràng Định
Đội Cấn (xã)
H
Hùng Sơn, Tràng Định
Hùng Việt, Tràng Định
K
Kháng Chiến
Khánh Long
Kim Đồng, Tràng Định
Q
Quốc Khánh (xã)
Quốc Việt
T
Tân Minh, Tràng Định
Tân Tiến, Tràng Định
Tân Yên (xã)
Thất Khê
Tràng Định
Tri Phương, Tràng Định
Trung Thành, Tràng Định
V
Vĩnh Tiến, Tràng Định

huyện Văn Lãng

B
Bắc Hùng
Bắc La
Bắc Việt
G
Gia Miễn
H
Hoàng Văn Thụ, Văn Lãng
Hoàng Việt (xã)
Hội Hoan
Hồng Thái, Văn Lãng
N
Na Sầm
Nhạc Kỳ
T
Tân Mỹ, Văn Lãng
Tân Tác
Tân Thanh, Văn Lãng
Thành Hòa
Thanh Long, Văn Lãng
Thụy Hùng, Văn Lãng
Trùng Khánh (xã)

huyện Văn Quan

A
An Sơn, Văn Quan
B
Bình Phúc
Đ
Điềm He
Đồng Giáp
H
Hòa Bình, Văn Quan
Hữu Lễ
K
Khánh Khê
L
Liên Hội
Lương Năng
T
Tân Đoàn
Tràng Các
Tràng Phái
Trấn Ninh (xã)
Tri Lễ, Văn Quan
Tú Xuyên
V
Văn Quan
Văn Quan (thị trấn)
Y
Yên Phúc, Văn Quan

Ghe massage gia re Fujikima – Taisodo – Boss Luxury – Itsu có thể giao hàng miễn phí trong ngày tại Bắc Giang các địa điểm :

thành phố Bắc Giang

D
Dĩnh Kế
Dĩnh Trì
Đ
Đa Mai
Đồng Sơn, thành phố Bắc Giang
H
Hoàng Văn Thụ, thành phố Bắc Giang
L
Lê Lợi, thành phố Bắc Giang
M
Mỹ Độ
N
Ngô Quyền, thành phố Bắc Giang
S
Song Khê
Song Mai, thành phố Bắc Giang
T
Tân Mỹ, thành phố Bắc Giang
Tân Tiến, thành phố Bắc Giang
Thọ Xương (phường)
Trần Nguyên Hãn, thành phố Bắc Giang
Trần Phú, thành phố Bắc Giang
X
Xương Giang (phường)

huyện Hiệp Hòa

B
Bắc Lý, Hiệp Hòa
C
Châu Minh
D
Danh Thắng
Đ
Đại Thành, Hiệp Hòa
Đoan Bái
Đông Lỗ, Hiệp Hòa
Đồng Tân, Hiệp Hòa
H
Hòa Sơn, Hiệp Hòa
Hoàng An
Hoàng Lương
Hoàng Thanh
Hoàng Vân (xã)
Hợp Thịnh, Hiệp Hòa
Hùng Sơn, Hiệp Hòa
Hương Lâm, Hiệp Hòa
M
Mai Đình, Hiệp Hòa
Mai Trung
N
Ngọc Sơn, Hiệp Hòa
Q
Quang Minh, Hiệp Hòa
T
Thái Sơn, Hiệp Hòa
Thanh Vân, Hiệp Hòa
Thắng (thị trấn)
Thường Thắng
X
Xuân Cẩm

huyện Lạng Giang

A
An Hà
D
Dương Đức
Đ
Đại Lâm
Đào Mỹ
H
Hương Lạc
Hương Sơn, Lạng Giang
K
Kép (thị trấn)
L
Lạng Giang
M
Mỹ Hà, Lạng Giang
Mỹ Thái, Lạng Giang
N
Nghĩa Hòa, Lạng Giang
Nghĩa Hưng, Lạng Giang
Q
Quang Thịnh
T
Tân Dĩnh
Tân Hưng, Lạng Giang
Tân Thanh, Lạng Giang
Thái Đào
Tiên Lục
V
Vôi (thị trấn)

Xem thêm: Ghế massage giá rẻ khu vực Đồng bằng sông Hồng

Các dòng sản phẩm mà chúng tôi đang kinh doanh ?

– Các thương hiệu như Fujikima, Taisodo, Itsu, Boss Luxury đều là các thương hiệu Uy tín, với nhiều năm có mặt trên thị trường.
– Chúng tôi là đơn vị Chuyên phân phối ghế massage , các thiết bị chăm sóc sức khỏe như : Máy chạy bộXe đạp tập, Đệm massage, Chân massage, Vai massage, Gối massage …

Chính sách và ưu đãi cho khách hàng tại Kon Tum – Gia Lai – Đắk Lắk – Đắk Nông – Lâm Đồng.

Nhận hàng mới cần thanh toán hết – Bảo hành toàn quốc – Giao hàng miễn phí tại nhà.

Fujikima – Taisodo – Boss Luxury – Itsu Tính năng tương tự : Family, Elip, Maxcare, Okia, Gintell, Xiaomi, Dr Care, Kingsport, Boss, Ogawa, Fuji Luxury, Panasonic, Fujiiryoki, National, Okasa, Maxxspeed, Queen Crown, Akawa, Kykyo, 360, Benbo, Tokuyo, Haruko, Klc, Vivir, Inada, Kaitashi, Toshiko, Asama, Poongsan, Okusaki, Jmg, Kazuko, Posh, Asanno, Fujikashi, 2468, Asano, Homesport, Ohari, Takasima, Bestech, Osun, Azaki, Fujiko, Imessage, Lenovo, Kachi, Beheung, Beurer, Washima, Bosch, Osim, Royal, Perfect, Luraco, Kaimeidi, Fukushima, Medisana, King Keshi, Daiyoki, Osaka, Kenji, Goodfor, Haruko, Osaki, Okazaki, Okinawa, Fushikawa, Sika, Kensonic, Bodyfriend … hiện đã có mặt tại Kon Tum – Gia Lai – Đắk Lắk – Đắk Nông – Lâm Đồng.

Hàng mới xuất tại Kho cam kết giá rẻ nhất Việt Nam, nhận hàng mới thanh toán hết – Bảo hành toàn quốc, Giao hàng miễn phí 63 Tỉnh thành.

Các câu hỏi thường gặp về ghế massage Fujikima – Taisodo – Boss Luxury – Itsu

– Ghế massage Fujikima, Taisodo, Boss Luxury, Itsu có mặt ở những đâu. Hiện có mặt tại : Vincom Mega Mall, Vincom Center, Vincom Plaza, Vinmart, Aeon Mall, Lotte Mart, Tràng Tiền Plaza, Mê Linh Plaza, Go, Sakura, LanChi Mart, VietBuild, CoopMart, BigC (Go, Top Market), MM Mega Market, Thành Đô Mart
– Các tiêu chí chọn mua ghế massage toàn thân
Chọn ghế phù hợp với vóc dáng người sử dụng
Chọn chất liệu phù hợp
Tính năng của ghế massage
Chất liệu con lăn và túi khí
Kiểu dáng và kích cỡ
Thương hiệu và nhà phân phối

theo lanhducminh

AVASHOP

AVASHOP - Thương hiệu thể thao & đồ điện gia dụng tại nhà với các dòng sản phẩm như: Máy chạy bộ điện, xe đạp tập thể dục, ghế massage toàn thân, máy massage, máy lọc nước, dụng cụ điện cầm tay…được khách hàng tin dùng tại việt nam.

Điểm 5 /5 dựa vào 49 đánh giá


Tin liên quan
Máy làm kem tươi giá bao nhiêu? Top 5 máy kem bán chạy
Máy làm kem tươi giá bao nhiêu? Top 5 máy kem bán chạy
Máy làm kem tươi giá bao nhiêu tiền, có đắt không? Những mẫu máy nào tốt nên sử dụng? Chúng ta cùng tìm thông tin chi tiết trong bài viết bên dưới đây.

Máy Khoan Bàn Bosch, Makita Giá Rẻ
Máy Khoan Bàn Bosch, Makita Giá Rẻ
Các loại máy khoan bàn được ưa chuộng nhất hiện nay? Cấu tạo của các loại máy khoan bàn. Các thương hiệu máy khoan bàn uy tín. Cùng AVASHOP tìm hiểu.

Máy Khoan Đá Chính Hãng Giá Rẻ
Máy Khoan Đá Chính Hãng Giá Rẻ
Máy khoan đá chính hãng Bosch, Makita, FEG,... được phân phối chính thức tại đại lý avashop. Cam kết giá rẻ nhất. Chất lượng vượt trội.

Máy Khoan Búa Giá Rẻ Chính Hãng
Máy Khoan Búa Giá Rẻ Chính Hãng
Máy khoan búa giá rẻ tại avashop ✓ chính hãng ✓ Cam kết chất lượng cao ✓ Nhận giao hàng và thanh toán tại nhà trên toàn quốc.

Bảng Giá Máy Khoan Tường Rẻ Nhất TPHCM
Bảng Giá Máy Khoan Tường Rẻ Nhất TPHCM
Giá máy khoan tường bằng tay rẻ nhất thị trường ✓ chính hãng ✓ Cam kết chất lượng ✓ Bảo hành hậu mãi lâu dài ✓ Giao hàng toàn quốc.

Máy Khoan Động Lực Chính Hãng Giá Rẻ
Máy Khoan Động Lực Chính Hãng Giá Rẻ
Mua máy khoan động lực chính hãng, giao hàng tận nơi với nhiều ưu đãi hấp dẫn. Đảm bảo chất lượng, có bảo hành.

Máy Khoan Bê Tông Chính Hãng Giá Rẻ
Máy Khoan Bê Tông Chính Hãng Giá Rẻ
Giá máy khoan bê tông cầm tay rẻ nhất chính hãng tại AVASHOP. Miễn phí giao hàng với đơn hàng trên 500k

Máy Khoan Pin Cầm Tay Giá Rẻ Chính Hãng
Máy Khoan Pin Cầm Tay Giá Rẻ Chính Hãng
Giá máy khoan cầm tay dùng pin chính hãng tại AVASHOP. Giao hàng nhanh chóng miễn phí vận chuyển với đơn hàng trên 500.000VNĐ

Bộ Máy Khoan Đa Năng Cầm Tay Giá Rẻ
Bộ Máy Khoan Đa Năng Cầm Tay Giá Rẻ
Bộ dụng cụ máy khoan đa năng Bosch cầm tay chính hãng của nhiều thương hiệu đang được ưu đãi tại avashop. Liên hệ ngay.

Máy Khoan Cầm Tay Giá Rẻ Ưu Đãi Khủng
Máy Khoan Cầm Tay Giá Rẻ Ưu Đãi Khủng
Giá máy khoan mini, khoan cầm tay giá rẻ chính hãng, bảo hành an tâm tại AVASHOP

Xem thêm:

Tóm tắt nội dung [Ẩn]

 1. Ghế massage Fujikima
 2. Ghế massage Taisodo
 3. Ghế massage Boss Luxury
 4. Ghế massage Itsu
 • Ghế massage Fujikima – Taisodo – Boss Luxury – Itsu có thể giao hàng miễn phí trong ngày tại Phú Thọ các địa điểm :
  1. thành phố Việt Trì
  2. huyện Cẩm Khê
  3. huyện Đoan Hùng
  4. huyện Hạ Hòa
  5. huyện Lâm Thao
  6. huyện Phù Ninh
  7. thị xã Phú Thọ
  8. huyện Tam Nông
  9. huyện Tân Sơn
  10. huyện Thanh Ba
  11. huyện Thanh Sơn
  12. huyện Thanh Thủy
  13. huyện Yên Lập
 • Ghế mát xa Fujikima – Taisodo – Boss Luxury – Itsu có thể giao hàng miễn phí trong ngày tại Hà Giang các địa điểm :
  1. thành phố Hà Giang
  2. huyện Bắc Mê
  3. huyện Bắc Quang
  4. huyện Đồng Văn
  5. huyện Hoàng Su Phì
  6. huyện Mèo Vạc
  7. huyện Quản Bạ
  8. huyện Quang Bình
  9. huyện Vị Xuyên
  10. huyện Xín Mần
  11. huyện Yên Minh
 • Máy massage toàn thân Fujikima – Taisodo – Boss Luxury – Itsu có thể giao hàng miễn phí trong ngày tại Tuyên Quang các địa điểm :
  1. thành phố Tuyên Quang
  2. huyện Chiêm Hóa
  3. huyện Hàm Yên
  4. huyện Lâm Bình
  5. huyện Na Hang
  6. huyện Sơn Dương
  7. huyện Yên Sơn
 • Ghế massage giá rẻ Fujikima – Taisodo – Boss Luxury – Itsu có thể giao hàng miễn phí trong ngày tại Cao Bằng các địa điểm :
  1. thành phố Cao Bằng
  2. huyện Bảo Lạc
  3. huyện Bảo Lâm
  4. huyện Hạ Lang
  5. huyện Hà Quảng
  6. huyện Hòa An
  7. huyện Nguyên Bình
  8. huyện Quảng Hòa
  9. huyện Thạch An
  10. huyện Trùng Khánh
 • Ghế massage toàn thân Fujikima – Taisodo – Boss Luxury – Itsu có thể giao hàng miễn phí trong ngày tại Bắc Kạn các địa điểm :
  1. thành phố Bắc Kạn
 • huyện Ba Bể
  1. huyện Bạch Thông
  2. huyện Chợ Đồn
  3. huyện Chợ Mới
  4. huyện Na Rì
  5. huyện Ngân Sơn
  6. huyện Pác Nặm
 • Ghế massage thanh lý Fujikima – Taisodo – Boss Luxury – Itsu có thể giao hàng miễn phí trong ngày tại Thái Nguyên các địa điểm :
  1. thành phố Thái Nguyên
  2. thành phố Sông Công
  3. huyện Đại Từ
  4. huyện Định Hóa
  5. huyện Đồng Hỷ
  6. thị xã Phổ Yên
  7. huyện Phú Bình
  8. huyện Phú Lương
  9. huyện Võ Nhai
 • Ghế mát xa toàn thân Fujikima – Taisodo – Boss Luxury – Itsu có thể giao hàng miễn phí trong ngày tại Lạng Sơn các địa điểm :
  1. thành phố Lạng Sơn
  2. huyện Bắc Sơn
  3. huyện Bình Gia
  4. huyện Cao Lộc
  5. huyện Chi Lăng
  6. huyện Đình Lập
  7. huyện Hữu Lũng
  8. huyện Lộc Bình
  9. huyện Tràng Định
  10. huyện Văn Lãng
  11. huyện Văn Quan
 • Ghe massage gia re Fujikima – Taisodo – Boss Luxury – Itsu có thể giao hàng miễn phí trong ngày tại Bắc Giang các địa điểm :
  1. thành phố Bắc Giang
  2. huyện Hiệp Hòa
  3. huyện Lạng Giang
  4. Các dòng sản phẩm mà chúng tôi đang kinh doanh ?
  5. Chính sách và ưu đãi cho khách hàng tại Kon Tum – Gia Lai – Đắk Lắk – Đắk Nông – Lâm Đồng.
 • Hàng mới xuất tại Kho cam kết giá rẻ nhất Việt Nam, nhận hàng mới thanh toán hết – Bảo hành toàn quốc, Giao hàng miễn phí 63 Tỉnh thành.
 • Các câu hỏi thường gặp về ghế massage Fujikima – Taisodo – Boss Luxury – Itsu
 • facebook youtube linkedin pinterest twitter tumblr

  xdmca handle_cert

   AVASHOP sẽ mang đến nhiều bài viết tư vấn đánh giá, không trực tiếp bán hàng. Địa chỉ hồ chí minh việt nam

  Tìm kiếm nhiều: đồ gia dụngdụng cụ cầm tayxe đạp tập thể dụcmáy chạy bộghế massagemáy massagemáy làm kemđồ mẹ và bésức khỏe làm đẹpthực phẩm chức năng